โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

223 หมู่ 2 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ 098 940 7896


05 ข้อมูลการติดต่อ.pdf