นางปัทมา พุทธแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิพัฒน์ ตะภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์