นางปัทมา พุทธแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิพัฒน์ ตะภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ นำผลงานนวัตกรรมจัดแสดงนิทรรศการ ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การติดต่อ